เห็นมา เขียนไป

เห็นมา เขียนไป วันที่ 11 กันยายน 2564

เห็นมาจากสื่อออนไลน์...10 ข้อคิดที่แสนวิเศษสุดของ...กฎยานเต้ ( Law Of Jante ) :- Mindset ที่ว่านั้นก็คือ “Law of Jante” หรือ”กฏของยานเต้” คือค่านิยมที่คนประเทศแถบสแกนดิเนเวีย (นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์ก) ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเพื่อเป็น “การเป็นคนในระดับค่าเฉลี่ย“ หรือ “ความคิดที่ว่าเราไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่น” ทำให้คนประเทศนี้ มีความถ่อมตน รักความเท่าเทียม และนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข กฏของยานเต้ 10 ข้อ (The Ten Rules of Jante)

1. อย่าคิดว่าตัวเองพิเศษ

2. อย่าคิดว่าตัวเองดี

3. อย่าคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าคนอื่น

4. อย่าบอกตัวเองว่าตัวเองดีกว่าใคร

5. อย่าคิดว่าตัวเองมีมากกว่าใคร

6. อย่าคิดว่าตัวเองสำคัญกว่าใคร

7. อย่าคิดว่าตัวเองเก่งไปซะทุกอย่าง

8. ห้ามหัวเราะเยาะคนอื่น

9. อย่าคิดว่ามีคนสนใจเกี่ยวกับตัวเองนัก

10. อย่าคิดว่าตัวเองสามารถสอนคนอื่นได้

การที่คนในประเทศแถบนี้แต่งตัวคล้าย ๆ กัน มีรถเหมือน ๆ กัน หรือบ้านขนาดไม่ใหญ่มาก ล้วนมีแนวคิดมาจากกฎนี้ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเหมือนกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใคร และการกระทำที่เป็นการโอ้อวดจะถูกคนในสังคมไม่ยอมรับ

จากหนังสือ #The Almost Nearly Perfect กล่าวว่า กฏของยานเต้ ยังคงใช้อย่างแพร่หลายในเดนมาร์ก และข้อดีของเด็กที่เกิดจากสังคมที่รายล้อมไปด้วยคนที่ใช้กฏนี้ คือ เด็กมีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตแบบธรรมดา แต่ในทางกลับกัน หากมันผลลัพธ์เกินคาด จะทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากที่สุด

และจาก #งานวิจัยด้านความสุข ของ University College of London กล่าวว่า “Low expectations helped boost happiness” หมายถึง การตั้งความหวังไว้ต่ำ จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เริ่มมีคนค้านความคิดดังกล่าวที่ใช้มาอย่างยาวนานของกฎนี้ว่า “เป็นการจำกัดความคิดสร้างสรรค์ และจำกัดความฝัน” แต่กฎของยานเต้ยังเป็นข้อคิดที่ดีในการถ่อมตน และเคารพทุกคนอย่างเท่าเทียม

ดังนั้น กฏของยานเต้จึงเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของคนอย่างเท่าเทียมโดย

#ไม่อวดตัวเองว่าเก่งและใหญ่กว่าใคร แต่เน้นที่การ

#ไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกแย่กับตัวเอง แล้วจึงทำให้เราทุกคนในสังคมโดยรวมรู้สึกมีความสุข...