เห็นมา เขียนไป วันที่ 5 ตุลาคม 2562

….. “ลืม” กับ “จำ” อะไรสำคัญกว่ากัน
เราเคยคิดว่าการมีความ “จำ” ดี เป็นสิ่งที่พิเศษ
แต่เมื่อเราเข้าใจมันมากขึ้น

“ลืม” ต่างหากที่เป็น สิ่งที่พิเศษอย่างแท้จริง!
หากลืมไม่ได้ ชีวิตเราก็เหมือนกับอยู่ในโลกสีเทา


ลืมความรุ่งเรืองในอดีตได้
นี่คือ การปล่อยวาง

ลืมความล้มเหลวในอดีตได้
นี่คือ ความกล้าหาญ

ลืมบาดแผลที่ใครๆฝากไว้ได้
นี่คือ การให้อภัย

ลืมความผิดพลาดของคนอื่นในอดีตได้
นี่คือ ความเมตตา

ลืมความไม่ใส่ใจที่มิตรสหายมีต่อเราได้
นี่คือ ความใจกว้าง

ลืมความแค้นชิงชังที่ผู้อื่นมีต่อเราได้
นี่คือ ความกรุณา

ลืมการทะเลาะเบาะแวงกับคนที่เรารักได้
นี่คือ การให้ความรักอันยิ่งใหญ่


“ลืม” ยากกว่า “จำ” มากมายหลายเท่านัก
จำ คือ ฉลาด

ลืม คือ ปัญญา
ชีวิตเหลืออีกไม่นาน ที่สำคัญอย่าลืมยิ้มให้กันไว้นะ…..