เห็นมา เขียนไป วันที่ 14 มีนาคม 2563

….เป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วที่คนไทยเราประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย สั่งสมมาตั้งแต่วิกฤตฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ครั้นพอย่างเข้าต้นปีใหม่เป็นต้นมา ก็ต้องมาเจอภัยไวรัสมรณะ คราวนี้เลยยิ่งขาดแคลนหน้ากากเอามาใช้ป้องกันตัวเองกันหนัก

หาซื้อยาก โดนโก่งราคา

ผู้นำรัฐบาลตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องนี้โดยสะท้อนให้เห็นว่า ไม่ได้สัมผัสปัญหาอย่างแท้จริง ตอบตามขั้นตอนระบบราชการ

จากนั้นกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ก็เข้าไปควบคุมถึงแหล่งผลิตคือโรงงาน

แต่ในความเป็นจริง สภาพการหาซื้อหน้ากากอนามัยได้ตามปกติ ยังไม่เกิดขึ้นเลย ไม่ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าแก้แล้ว สั่งการไปเรียบร้อยแล้ว

ขาดแคลนอย่างไร ก็ยังขาดแคลนมาตลอด ไม่เช่นนั้นจะต้องไปยืนเข้าแถวยาวเหยียด ตามหน่วยราชการที่จัดหามาแจกหรือมาขายให้หรือ!?

ขณะเดียวกันเมื่อสถานการณ์โควิดรุนแรงมากขึ้นทั่วโลก รวมทั้งในบ้านเรา ความโกลาหลอลหม่านในการหาซื้อหน้ากากยิ่งสาหัส

รวมไปถึงเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ทำความสะอาด เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ เครื่องตรวจวัดไข้ระบบตัวเลขดิจิตอล ทุกอย่างขาดตลาดหมด

โดยผู้นำรัฐบาลและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ก็ยังพูดจายิ้มแย้มแจ่มใสในปัญหาเหล่านี้ ราวกับว่าไม่ได้เกิดปัญหาขึ้นจริงกับประชาชน

แต่ข้อเท็จจริงได้แสดงให้เห็นถึงความบกพร่องใน การบริหารจัดการ และยังเกิดความไม่ชอบมาพากล อีกด้วย!!

เมื่อหน่วยงานรัฐเข้าไปควบคุมถึงแหล่งผลิต แต่ปรากฏว่ายังไม่เพียงพอในตลาด ดังที่สมาคมร้านขายยายืนยันว่าไม่ได้รับสินค้า จึงไม่มีส่งให้ร้านยาต่างๆ

หนักหนาที่สุดคือแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล ด่านหน้าในการเผชิญโควิด ต้องขาดแคลนด้วย!?!

โรงพยาบาลแท้ๆ แต่ขาดหน้ากาก

เป็นมานับเดือนแล้ว แต่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ ไม่รู้รัฐบาลแก้ไขกันอย่างไร

แต่น่าตกใจ หน้ากากอนามัยกลับขายว่อนในตลาดมืดด้วยราคาแพงลิบ มีการส่งข้อมูลสงสัยว่ายังส่งขายต่างประเทศ อีกด้วย

คลิปล่าสุดที่กระทบถึงคนสนิทรัฐมนตรีคนดัง สร้างความกังขาอย่างหนักให้กับคนทั้งประเทศ!?

กระแทกความรู้สึกของประชาชนที่กำลังประสบภัยไวรัส แต่หน้ากากขาดตลาด

น่าคิดว่า รัฐบาลนี้ถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมตั้งแต่เข้าสู่อำนาจ

มีคำถามเรื่องความสามารถทั้งเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องฝุ่น เรื่องภัยแล้ง มาจนถึงเรื่องโควิด

กระแสต่อต้านในหมู่นักเรียนนักศึกษาขยายวงไปเรื่อย

พิษหน้ากากอนามัยเรื่องเดียวที่รุนแรงมากๆ ถ้ารัฐบาลยังขาดความสามารถ ก็น่าสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้น!?!