เห็นมา เขียนไป วันที่ 30 มกราคม 2564

คนเขียนเก่งมากเข้าใจปรัชญาชีวิตถ่องแท้. เพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและจะเป็นอุทาหรณ์ให้เราได้รับรู้รับทราบไว้บ้าง ก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรนะ "สำหรับคนบางคน"

@1 บางคนรู้จักได้ แต่คบไม่ได้ @2 บางคนพูดคุยได้ แต่ปรึกษาไม่ได้ @3 บางคนคุยเอาสนุกได้ แต่เอาสาระไม่ได้ @4 บางคนเที่ยวด้วยกันได้ แต่พึ่งพาไม่ได้ @5 บางคนเป็นเพื่อนกินได้แต่เป็นเพื่อนแท้ไม่ได้ @6 บางคนฝากดูแลบ้านได้ แต่ฝากผีฝากไข้ไม่ได้ @7 บางคนให้ของได้ แต่ให้ใจไม่ได้ @8 บางคนเป็นลูกน้องได้ แต่เป็นหัวหน้าไม่ได้ @9 บางคนเป็นหัวหน้าได้ แต่เป็นผู้นำไม่ได้

@10 บางคนเป็นคู่ควงได้ แต่เป็นคู่ชีวิตไม่ได้ @11 บางคนเป็นผู้ชายได้ แต่เป็นสุภาพบุรุษไม่ได้ @12 บางคนเป็นคู่นอนได้ แต่เป็นแม่ของลูกไม่ได้ @13 บางคนเป็นสามีได้ แต่เป็นพ่อของลูกไม่ได้ @14 บางคนพูดได้ แต่ทำไม่ได้ @15 บางคนทำสำเร็จได้ แต่สอนไม่ได้ @16 บางคนสอนได้ แต่ไม่เคยทำสำเร็จได้ @17 บางคนคิดได้ แต่ทำตามที่คิดไม่ได้ @18 บางคนทำตามได้ แต่คิดเองไม่ได้ @19 บางคนทำไม่ได้ แต่บางคนไม่ได้ทำ

โดย..ดร.พนม ปีย์เจริญ เด็กหนึ่งขวบ ขี้และเยี่ยวใส่กางเกง พ่อแม่ให้อภัยลูกได้ แต่คนแก่อายุ 80 ขี้และเยี่ยวใส่กางเกง กลับถูกลูกของตัวเองตำหนิและด่าว่า

เด็กหนึ่งขวบ มีพ่อแม่เตรียมอาหาร ไว้ให้กินทั้งสามมื้อโดยไม่ต้องกังวล แต่คนอายุ 80 กลับกังวลว่า ลูกคนไหน จะเลี้ยงดูพ่อแม่ได้บ้าง?

เด็กเจริญเติบโตได้อย่างไร? คนแก่ก็ทรุดโทรมและเสื่อมสภาพไปตามนั้น ท่านไม่ได้หลงลืม แค่เพียงท่าน

กลับไปสู่สภาพของทารกอีกครั้งเท่านั้น หากท่านลืมเรื่องราวในอดีต ลืมว่าเพิ่งกินข้าว ลืมว่าจะพูดอะไร ?

ขอให้คุณจงอดทน ในการดูแลเอาใจใส่ เพราะนี่เป็นวัฏจักรการเวียนกลับของชีวิตอีกครั้ง

นี่คือความยุติธรรมของเบื้องบนที่ให้โอกาสลูกๆ ได้มีโอกาสทดแทนพระคุณของพ่อแม่ คุณควรดีใจ เหมือนที่พ่อแม่ดีใจที่ได้เลี้ยงคุณมา ลูกๆ ทั้งหลาย ร้อยพันความดี ความกตัญญู มาเป็นอับดับแรก จงดูแลคนแก่ในบ้านให้ดี เพราะเราก็แก่ได้ในวันหนึ่ง

…..ขอบคุณบทความดีๆ…..จากคุณ Somsak Poolperml สมาชิกกลุ่มไลน์ ศูนย์ออนไลน์ช่วยเหลือชุมชนไทย:TASC