ประมวลภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ

คุณทิพย์รัตน์ ณ ลำปาง ภาคี

Hollywood Forever Cemetery

20 กุมภาพันธ์ 2019