ประมวลภาพ“คาวบอยไนท์”
สานสายใยน้ำใจไทยสู่แผ่นดินแม่
“คาวบอยไนท์”
โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่
ARCADIA COMMUNITY CENTER MAY 13,2017
รายได้ทั้งหมด $15,638.00 นำไปช่วยเหลือเด็กพิการซ้ำซ้อนที่ประเทศไทย.