ประมวลภาพผลการประกวดนางนพมาศวัดไทยลอสแอนเจลิส ประจำปี 2562

นางนพมาศ : สุพิชชา โพธิ์สุวรรณ

รองอันดับ 1 : นีน่า ธรรมปัญญา

รองอันดับ 2 : เจนจิรา จารุเกษม

รองอันดับ 3 : อภิญญา มีพรหม

รองอันดับ 4 : ปภัสรา ยมจันทร์

ขวัญใจสื่อมวลชน : นิรดา กุมชพร

ขวัญใจนพมาศ : นีน่า ธรรมปัญญา

งามอย่างไทย : เจนนิเฟอร์ นินนาท

นางงามยิ้มสยาม : ธาเรีย อภิบาลภูวนาท

นางงามผิวเนียน : แอนเจลินา ปราโมทย์

นางงามสุขภาพ : กิ่งกาจน์ ชินพันธุ์

นางงามสืบสานวัฒนธรรมไทย : ปวีณ์พร โสภณ

นางงามสืบสานวัฒนธรรมไทย : วณัสตา ชัยเชาวรัตน์

นางงามสืบสานวัฒนธรรมไทย : นารีกาญจน์ สุระดนัย