ประมวลภาพประมวลภาพงานมหกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ครั้งที่ 16 "รักษ์ปักษ์ไต้บ้านเรา"
โดย โรงเรียนวัดไทย และสมาคมไทยปักษ์ใต้ 14 มิถุนายน 2557