ประมวลภาพทีมงาน นสพ.“ไทยแอลเอ” ขอแสดงความยินดีกับ จีน่า ปรีชา และ ตัน พัฒนะ ที่เข้ารับประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องในวันมาฆบูชา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2563 แก่ จีน่า ปรีชา และ ตัน พัฒนะ ณ หอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

“ดิฉัน จีน่า ปรีชา และ ตัน พัฒนะ ได้รับเกียรติอย่างสูง ในงานรับประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2563 นี้ ขอกราบขอบพระคุณ ท่าน เจ้าคุณประสาร พระเมธีธรรมมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร), พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร กลฺยาณธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ USA, คณะกรรมการ และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่าน ที่ได้เมตตาเสนอชื่อเข้ารับประทานรางวัลฯ ในครั้งนี้ค่ะ”