ประมวลภาพพิธีถวายเงินแก่วัดระฆังโฆสิตาราม

โอฬาร - เทียมจันทร์ บุญรักษ์ และครอบครัว

ถวายเงินจำนวนหนึ่งล้านบาทแด่วัดระฆังโฆสิตาราม เพื่อร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จโต พรหมรังษี และหลวงปู่นาค อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆัง ที่เคยอุปการะและอบรมสั่งสอนคุณโอฬาร จนเรียนจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มีการเลี้ยงเพลพระสงฆ์วัดไทย ลอสแองเจลิสทั้งวัดก่อนที่จะถวายเงินจำนวนหนึ่งล้านบาท โดยมีพระครูสังฆรักษ์ (อำพล) รักษาการเจ้าคณะ 3 วัดระฆังฯ เป็นผู้รับมอบเงินทั้งหมด

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ที่วัดไทย ลอสแองเจลิส