ประมวลภาพJim McDonnell Town Halll,Meet & Greet Thailand Plaza 11-02-2018

สภาไทยทาวน์,สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับ 4 องค์กร ต้อนรับการพบปะกับ Sheriff's Jim McDonnell ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นครั้งที่ 2 และ Sydne Michelle และ Alfred Coletta ผู้สมัครตำแหน่งผู้พิพากษาศาลสูงของ LA County Sydne มีผู้ไปร่วมแสดงความยินดีประมาณ 200 คน โดยได้รับความเอื้อเฟื้อสถานที่จากไทยแลนด์พลาซ่า