ประมวลภาพสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จัดพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม

ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยมีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยา หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ และผู้แทนสมาคม ชมรม เข้าร่วมพิธีฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ในเวลา 9.00 - 12.00 น. กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและถวายเพลพระสงฆ์ โดยได้จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นพระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล และแสดงอนุโมทนากถา ถวายเป็นพระราชกุศล เสร็จแล้วผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถวายเพลแด่พระสงฆ์ร่วมกัน

ต่อมาในเวลา 14.00 - 15.00 น. กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เริ่มโดยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นผู้แทนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเหล่าผสกนิกรชาวไทยที่อยู่อาศัยใน 13 รัฐทางตะวันตกของสหรัฐฯ ถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นราชสักการะ และนำกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติเพื่อประชาชนไทยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์