ประมวลภาพงานอีสานบอลล์ 2019

บรรยากาศ “งานอีสานบอลล์ 2019” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ Arcadia Community Center โดยมี กสญ.มังกร ประทุมแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและนำรายได้จากการจัดงานไปช่วยการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทภาคอีสาน อาทิ การจัดโครงการอาหารกลางวัน การให้ทุนการศึกษา และการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาให้แก่นักเรียนยากจนในภาคอีสานของไทย ได้รับความสนับสนุนจากสมาคม ชมรมต่างๆ ภายในงานมีการแสดงแห่บั้งไฟพญานาค การแสดงวัฒนธรรมทางภาคอีสาน

จัดโดยสมาคมอีสานแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ มี จันทรา แก้วดี นายกสมาคมฯ, พูลสิน สุทธิสาร และ วราภรณ์ เตียประสิทธิ์ คณะกรรมการสมาคมฯ ผลการประกวดตำแหน่งต่างๆ “ธิดาอีสาน” พัชรา พรหมลอย, “ขวัญใจสื่อมวลชน” รสสุคนธ์ วรศรี และ “ขวัญใจอิสาน” วรินทร์ทิพย์ แจ้งดี