ประมวลภาพบรรยากาศงานอาหารกลางวันเพื่อการกุศลของสมาคมคู่สมรสของสถานกงสุลใหญ่อาเซียน

เมื่อวันพฤหัสที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางกมลภัทร ประทุมแก้ว ภริยากงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นเจ้าภาพจัดงานรับประทานอาหารกลางวันเพื่อการกุศลร่วมกับสมาคมคู่สมรสของสถานกงสุลใหญ่อาเซียน หรือ Asean Women Circle of Los Angeles (AWCLA)

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 53 ปีของการก่อตั้งชุมชนอาเซียน ที่บ้านพักกงสุลใหญ่ของประเทศอินโดนีเซีย โดยรายได้จากการขายบัตรเข้าร่วมงานนำไปบริจาคให้กับองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชุมชนอาเซียนในท้องถิ่น…

(เครดิตภาพ/ข่าว: วลัยพรรณ เกษทอง)