ประมวลภาพบรรยากาศ การตรวจ Anti Body Covid19 และฉีด flu shot ฟรี

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 โดยทีมงาน Elite Care Medical Group

ณ 25 S.Raymond Ave. Suite 115 Alhambra, CA 91801 (อยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาล Alhambra)

******************************************

สำหรับวันศุกร์ที่ 4 และ วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

บริการตรวจ Anti Body Covid19 และฉีด flu shot ฟรี Fit to fly $40, พระภิกษุ-แม่ชี ฟรี!

โดยทีมงาน Elite Care Medical Group

ณ 25 S.Raymond Ave. Suite 115 Alhambra, CA 91801

กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้นที่ “คุณมุก” (714) 379-3088