ประมวลภาพบรรยากาศงาน “ราตรีล้านนา 2022” โดยสมาคมล้านนาไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

นำโดย นายกฯ รัตนหทัย ใจยงค์ จัดงานราตรีล้านนา 2022

“เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กยากจนในจังหวัดภาคเหนือของไทย”

เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ Almansor Court เมือง Alhambra

โดยมี กงสุลจีรยุต สอนใจ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

สร้างสรรค์ความบันเทิงโดยวงดนตรีเบญจรงค์

พิธีกรคู่ขวัญเมืองนางฟ้า“ผิง-ผิง” รุจิลาภา พัฑฒนะ & โฆโษกคนยาก“ต้อย ตีวิด” ดนัยภักดิ์ บุณยะพรรค

(เครดิตภาพ/อ. “โต้ง” ธรรมรัตน์, ยาใจ ยัง, ดอน เจริญสุดใจ)