ประมวลภาพพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ อนันต์ พลอยแสงงาม

พิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ

นายอนันต์ พลอยแสงงาม

ณ วัดปริวาส ถนนพระราม 3

วันที่ 10-14 มีนาคม 2555

ครอบครัว "พลอยแสงงาม" ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอนันต์ พลอยแสงงาม ที่วัดไทยลอส แองเจลิส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 และพิธีสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพที่ วัดปริวาส ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10-14 มีนาคม 2555