ประมวลภาพพิธีหมั้น โรจรินทร์ วงศ์จินดา กับ ชลันธร เกิดเทศ
บุตร จรูญ-อินทิรา วงศ์จินดา บุตรี ชูชาติ-บุปผา เกิดเทศ
ที่ Rocharin Thai Bistro Restaurant
600 Pacific Coast Hwy Suite 108
Seal Beach, CA 90740
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556