ประมวลภาพบรรยากาศ การตรวจ Anti body. Covid 19 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ แล๊คซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ตลาดแล็ค-ซี)

โดยทีมงาน Elite Care Medical Group,

*********************************

“ดูแลสุขภาพบุคคลากรในองค์กร เปรียบเสมือนครอบครัว”

ทีมงานผู้บริหารบริษัท แล๊คซีอินเตอร์เนชั่นแนล ได้เชิญนายแพทย์จากทีมงาน Elite Care Medical group ประกอบด้วย คุณหมอ Anthony Dinh คุณหมอ Monte Christen (วิสัญญีแพทย์)หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (COO)และ ผู้ช่วยแพทย์ “น้องมุก” ญาดามณีรัตน์ พัฒนสินโชติวุฒิ ผู้ประสานงานของโครงการ ( Project Co-ordinator ) มาตรวจ COVID-19ให้กับบุคคลากร,พนักงานทั้งคนไทย และ คนต่างชาติ เป็นครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.30 pm.-16.45 pm. (ตรวจครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2563)

แล๊คซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงของ ไวรัส โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจต้องปรับแผนการทำงาน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคฯ ในองค์กร และลดความเสี่ยงที่ลูกค้าและพนักงานจะติดเชื้อ โควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับพนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้ไม่ต้องกังวลและมีความปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้าทาง แล็คซี ซุปเปอร์มาร์เก็ต มีการกำหนดระยะห่างและได้จัดระเบียบการเข้าแถวซื้อสินค้าสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ขอให้ทุกท่านสบายใจได้ ทั้งนี้เพื่อสัมพันธภาพที่ดีทั้งพนักงาน ทั้งองค์กร และลูกค้า ตลอดจนความปลอดภัยในระยะยาว…

และขอแจ้งเจ้าของธุรกิจร้านอาหาร หรือลูกค้าที่มาใช้บริการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ที่ แล็คซี ซุเปอร์มาร์เก็ต ไชน่าทาวน์ ให้ทราบว่าตลาดเปิดบริการทุกวัน (วันจันทร์ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ติดต่อสอบถาม โทรฯ (323)343-9000)

บริษัท แล๊คซีอินเตอร์เนชั่นแนล ขอขอบคุณทีมงาน Elite Care Medical group ที่ได้อนุเคราะห์ มาบริการตรวจถึงที่ และ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน


(เครดิตภาพ/ข่าว : “ผิง-ผิง” รุจิลาภา , “มุก” ญาดามณีรัตน์)