ประมวลภาพสรุปผลงานกิจกรรมของสภาไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิส ปี พ.ศ. 2561 - 2562
โดยนายกสภาไทยทาวน์ฯ คุณตัน พัฒนะ และทีมฯ

สภาไทยทาวน์ฯ ได้แบ่งประเภทของกิจกรรมหรือโครงการ ตามวัตถุประสงค์หลักๆ ดังนี้

1) เพื่อกระตุ้นธุรกิจของคนไทยในไทยทาวน์ และสร้างไทยทาวน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนทุกชาติทุกภาษาที่แวะเวียนมายังลอสแอนเจลิส อาทิ

• “Thai Town Passport” เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปีไทยทาวน์ฯ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นธุรกิจของคนไทย ให้มีลูกค้ามาใช้บริการมากขึ้นและต่อเนื่อง โดยลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านค้าที่ร่วมโครงการทั้งหมด 45 ร้านค้าในบริเวณไทยทาวน์ จะได้รับการสะสมแสตมป์เพื่อแลกรับของรางวัล โดยมีรางวัลใหญ่คือตั๋วเครื่องบินไปกลับแอลเอ-กรุงเทพจำนวน 7 รางวัล โครงการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่ 15 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2562

โดยผลตอบรับที่ได้ นับว่ามีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งคนไทยและคนชาติอื่นๆที่มาใช้บริการตามร้านค้าและมาแลกรับของรางวัล โดยตลาดไทยและร้านอาหารเป็นธุรกิจที่มีผู้ร่วมกิจกรรมมากเป็นอันดับต้นๆ

• “Thai Town Day Market” ณ Hollywood/Western Metro Station เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยภายในงาน มีคนไทยมาร่วมออกบูธขายสินค้าไทย มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ ดนตรีไทย การรำไทย รวมทั้งมีการแข่งขันตำส้มตำซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของคนไทย เป็นต้น

• “AFS Tour” เป็นการต้อนรับคณะต่างชาติจากโครงการ AFS Intercultural Program เข้าเยี่ยมชมไทยทาวน์ โดยทีมไทยทาวน์ฯได้พาคณะ AFS เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทั้งการออกกำลังกายยามเช้า พาชมวิถีชีวิตของคนไทยในไทยทาวน์ อาทิ การทำบุญใส่บาตร เยี่ยมชมและอุดหนุนตลาดนัดเปิดท้ายขายของ ร้านค้าร้านอาหาร ตลาด ตลอดจนร่วมทำกิจกรรมที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย อาทิ การสอนการเพ้นท์ร่ม การรำไทย การแต่งกายแบบไทย และการเรียนการสอนการนวดไทยจากโรงเรียน Hollywood Career College เป็นต้น

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้ถูกจัดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 8 มิถุนายน และ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

• “CicLAvia Meet the Hollywoods” เป็นโครงการปิดถนนเพื่อให้คนมาร่วมเดินและปั่นจักรยานร่วมกัน โดยจัดขึ้น ณ ถนน Hollywood เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ซึ่งทางทีมสภาไทยทาวน์ได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมบริเวณไทยทาวน์ โดยเน้นการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรมของไทย

2) เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชนไทยในไทยทาวน์ อาทิ

• โครงการส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีโดยการออกกำลังกาย ซึ่งจัดขึ้นทุกเช้าวันเสาร์ ณ ลานจอดรถ ร้านนวดรอยัลไทยสปา ไทยทาวน์ โดยถือเป็นจุดนัดพบในไทยทาวน์ทุกเช้าวันเสาร์เพื่อรวมตัวกันออกกำลังกาย และมีการ Potluck ร่วมทานอาหารกันหลังออกกำลัง โดยจัดรวมทั้งหมด 40 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 14 ธันวาคม 2562

• กิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยคนไทยพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาดไทยทาวน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ และมีการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน โดยจัดทั้งหมด 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

• งาน Thai New Year Songkran Festival 2018 & 2019 จัดขึ้นวันที่ 22 เมษายน 2561 และ 28 เมษายน 2562 ณ บริเวณไทยทาวน์ ซึ่งทางทีมสภาไทยทาวน์ดูแลรับผิดชอบหลักในเรื่องของขบวนพาเหรดที่มีผู้เข้าร่วมขบวนจากสมาคมชมรมต่างๆกว่า 500 คน มีขบวนโขน ขบวนรำกลองยาว ขบวนรถเปิดประทุนของวีไอพี ตลอดจนดูแลเรื่องสวัสดิการอาหาร และผลิต-จำหน่ายลูกโป่งที่ใช้ในการประกวดนางงาม

3) เพื่อสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อหน่วยงานของรัฐบาล เช่น LAPD, LA CITY อาทิ

• การจัดงานต้อนรับเชอรีฟคนใหม่ “Meet & Greet with L.A. County Sheriff Alex Villanueva” เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ไทยแลนด์ พลาซ่า

• การจัดงาน “Meet & Greet with Sheriff Jim McDonnell เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ณ ไทยแลนด์พลาซ่า

• เข้าร่วมพบปะกับตำรวจในพื้นที่ไทยทาวน์ LAPD Hollywood Division ในกิจกรรม “Coffee with a Cop” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562

• การประชุมกับตำรวจ LAPD หน่วยงาน Hollywood Division เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา Homeless ในไทยทาวน์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

• เข้าร่วมงาน “Asian Pacific Islander Community Forum” ซึ่งจัดโดย Police Chief Michel R. Moore และ LAPD เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ Koreatown Senior & Community Center

• เข้าร่วมงาน “Happy Lunar New Year 2020” ซึ่งจัดโดย John Lee สมาชิกสภาเขต 12 และ David Ryu สมาชิกสภาเขต 4 ณ Los Angeles City Hall เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563

4) เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม อาทิ งานสงกรานต์ งานกฐิน การร่วมออกโรงทาน การฉายหนังกลางแปลงในวัด งานมหกรรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย เป็นต้น

5) เพื่อส่งเสริมการกีฬา อาทิ Thai Community Cup by TSL เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ซึ่งได้ประสานงานกับสมาคมชมรมต่างๆในการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

6) กิจกรรมเจ้าบ้าน โดยสภาไทยทาวน์ในฐานะเจ้าบ้าน ได้ต้อนรับตัวแทนคนไทยจากประเทศไทย อาทิ ต้อนรับทีมหมูป่า อคาเดมี่ รวมทั้งทีมประกวด Hip Hop จากประเทศไทย โดยการพาเยี่ยมชมไทยทาวน์ ถ่ายรูปกับน้องจ้ำม่ำ ร่วมออกกำลังกาย ทำบุญใส่บาตร และรับประทานอาหาร พาน้องๆไปร่วมถ่ายรูปกับป้าย Hollywood Sign เป็นต้น