ประมวลภาพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ร่วมทำบุญ ทอดกฐินที่วัดสุทธาวาส