ประมวลภาพ“ดูแลสุขภาพความปลอดภัยของบุคคลากรในองค์กรและลูกค้า เปรียบเสมือนครอบครัว”

เมื่อค่ำวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 ทีมงานผู้บริหารบริษัท แล๊คซี-อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ติดต่อ เจ้าหน้าที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสภายในตลาด แล็ค-ซี ซุเปอร์มาร์เก็ต และรอบบริเวณตลอดจนรถเข็นและอาคารสำนักงานต่างๆ เพื่อความปลอดภัยแก่บุคคลากร,พนักงานและลูกค้าที่มาใช้บริการจะได้รู้สึกมั่นใจ,ปลอดภัยและสบายใจ

โดยทีมงานผู้บริหารบริษัท แล๊คซี-อินเตอร์เนชั่นแนล มีนโยบายที่จะฉีดพ่นยาตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่องไป จนกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 จะมีแนวโน้มดีขึ้น