ประมวลภาพพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

บนอุโบสถวัดไทย ลอสแองเจลิส

เมื่อค่ำวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ชุมชนไทยโดยการนำของสภาไทยทาวน์ ลอสแอนเจลิส สภาสตรีไทย ไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล และมูลนิธิธารน้ำใจ ร่วมใจกันจัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บนอุโบสถวัดไทย ลอสแองเจลิส โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายมังกร ประทุมแก้ว เป็นประธานในพิธี


เครดิตรูปภาพ @Tamarat Suwanmongkol