ประมวลภาพประมวลภาพ วันคล้ายวันเกิด สุรภี ทิวาศาสตร์ 80 ปี

ที่โรงแรมลินคอร์นพลาซ่า มอนเทอเล่พาร์ค อาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565

(เครดิตภาพ : กฤษณ์ โภคาวัฒนา)