ประมวลภาพพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ วัดไทยลอสแองเจลิส

เนื่องในงานทำบุญเทศกาลวันสงกรานต์

เพื่อเป็นสิริมงคลที่ ตลาดแล็คซีซุเปอร์มาร์เก็ต

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562