ประมวลภาพบรรยากาศงาน Lunar New Year Celebration

กงสุล อารียา ประจันพาณิชย์ ผู้แทนจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ตัวแทนชุมชนไทย และสื่อมวลชนไทยในนครลอสแอนเจลิส เข้าร่วมงาน Lunar New Year Celebration เฉลิมฉลองเทศกาลขึ้นปีใหม่ของชาวจีนที่จัดขึ้นที่ Los Angeles City Hall ในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563

(เครดิตภาพ/ข่าว): วลัยพรรณ เกษทอง