ประมวลภาพประมวลภาพ.งาน..Grand..Opening..
ร้าน..Roasted..Duck..By..Pa..Oro.

เมื่อ..วันที่.8.กุมภาพันธ์..2567. บริหารงานโดย..ป้าอ๊อด..ลาวัลย์..พันธุ์อร่าม