ประมวลภาพบรรยากาศ งานฉลองครบรอบ 15 ปี กำเนิดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.2020 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจัดงานไทยนิวเยียร์เดย์ฯ ได้จัดงานฉลองครบรอบ 15 ปี การจัดงานไทยนิวเยียร์สงกรานต์เฟสติวัล ในไทยทาวน์ บนถนนฮอลลีวูด นครลอส แอนเจลิส จัดขึ้นที่ Arcadia Community Center เพื่อหารายได้สมทบทุนจัดงานไทยนิวเยียร์เดย์ สงกรานต์เฟสติวัล ครั้งที่ 15 ขึ้นที่ไทยทาวน์ ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2020

นำโดยทนายความสาว รอสลิน ปัทมคันธิน วาสเควส อดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และประธานหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียคนใหม่ รับหน้าที่เป็นประธานจัดงาน และขอแสดงความยินดีกับ ตัน พัฒนะ ที่ได้รับเลือกให้รับหน้าที่ประธานจัดงาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2021 โดยมี กงสุลกรณ์กิจ ศิริวิสูตร และ กงสุลอารียา ประจันพาณิชย์ เป็นผู้แทนกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส เข้าร่วมงาน

ในงานมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคล 17 ท่านที่มีคุณูปการช่วยเหลือการจัดงานไทยนิวเยียร์ฯ ในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 1.ท่านทูตอิสินธร สอนไว 2. ท่านทูตธานี แสงรัตน์ 3.ดำฤทธิ์ วิริยะกุล 4.นภดล วงศ์ชัยวัฒน์ 5. สมชาย ไทยทัน 6.สาคร ศิริรัฐ 7.พลเทพ อินทุรัตน์ 8.วนิดา ศรีวะรมย์ 9.สุดเศวต เศวตะโศภน 10.นงเยาว์ วรานนท์ 11.ชัญชนิฐ มาร์เทอเรลล์ 12.พูนศิริ ลิมพะสุต 13.สุรชาติ กาญจนวิจิตร 14.วรนุช บุญประกอบ 15.ชาลี ชัยจารี 16.ภาณุพล รักแต่งาม 17.สนธยา ปรานศิลป์