ประมวลภาพElite care medical group

เปิดบริการตรวจโควิด -19 ฉีด, Flu Shot ฟรี! แก่ประชาชนทั่วไป

รวมทั้งทำ Fit To Fly เพื่อเดินทางต่างประเทศด้วย

ในวันจันทร์-พุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์-เสาร์ เวลา 11.00 Am- 4.00 Pm.

สถานที่ 25 S.Raymond ave #115 Alhambra ca 91801

กรุณานัดหมายล่วงหน้าได้ที่ (714)379-3088

***********************

บรรยากาศ การตรวจโควิด -19 ฉีด, Flu Shot ฟรี! แก่ประชาชนทั่วไป

รวมทั้งทำ Fit To Fly เพื่อเดินทางต่างประเทศ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 - วันศุกร์ที่ 22 และ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564