ประมวลภาพบรรยากาศ การอบรมนวดหลักสูตรกระชับสัดส่วน และนวดกล้ามเนื้อระดับลึก

วันที่ 17-21 มิถุนายน 2019 ณ Hollywood Adventist Church

กงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส มังกร ประทุมแก้ว ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดงานการเรียนนวดไทย หลักสูตรนวดกระชับสัดส่วน โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศไทย ดร.ไฉน น้อยแสง และ อาจารย์ยามีละ ดอแม มี ดิศพงษ์ มงคล นายกสมาคมนวดไทยฯ ที่ปรึกษาและคกก. ให้การต้อนรับ หลังจากท่าน กสญ.ได้กล่าวเปิดงานแล้วได้ให้เกียรติร้องเพลงมาชร์สมาคมนวดไทยฯ ร่วมกับทุกท่าน ก่อนจะมีการเรียนการสอน