ประมวลภาพงานราตรีชาวใต้

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2019 สมาคมไทยปักษใต้ จัดงานราตรีขาวใต้ ประจำปี 2562 โดยคุณจุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช นายกสมาคมไทยปักษ์ใต้ กล่าวรายงานเชิญกงสุลกนกพร ควรคิด กล่าวเปิดงาน รายได้นำมาช่วยกันสนับสนุนรายได้ซื้ออุปกรณ์การเรียน คอมพิวเตอร์ให้น้องๆ 14 จังหวัดภาคใต้ พิธีกรคุณภานุพล รักแต่งาม และคุณเปิ้ล อนะมาน ดำเนินรายการ ร้องเพลงการกุศลบริจาค พิธีกรช่วงประกวดนางงามชาวใต้ รุจิลาภา พัฑฒนะ คุณต้อยตีวิด รางวัลขวัญใจชาวใต้ ปี 2019 คุณ “ไอด้า” ยุพินพักตร์ เตโชภาส รางวัลแต่งกายงามชาวใต้ คุณยุพดี เข็มทอง คุณโสภารัตน์ พอลลาร์ด คุณณัฐนรี ธีรธนานนท์ และนางงามมิตรภาพ(จำหน่ายสลากได้มากสุด) ปี 2019 คุณรัชนี สังขมี …..เครติต ภาพ/ข่าว : ดอน เจริญสุดใจ