ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับ "อาม่า" สุนีย์ ดีสมเลิศ
กลุ่มลูกหลาน และศิลปินไทยในแอล.เอ. ร่วมกันจัดงานต้อนรับ "อาม่าผู้น่ารัก" สุนีย์ ดีสมเลิศ ในโอกาสที่มาท่องเที่ยว ในสหรัฐอเมริกา เลี้ยงกันที่ไทยแลนด์พลาซ่า เมื่อคืนวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
(ภาพโดย ดิส โรจนโสภณดิษฐ์)