ประมวลภาพ“Thai Town Day Market”

สภาไทยทาวน์แห่งลอสแอนเจลิส ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย จัดงานตลาดนัดกลางวัน “Thai Town Day Market” เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ Metro Station บนถนน Hollywood และ Western โดยได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ นาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิสเขต 13 ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 500 คน

โดยมี ตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ฯ ได้มอบมาลัย แสดงความขอบคุณกับทุกท่าน (ขอขอบคุณมาลัยสวยๆ จากคุณทราย มาลัย) หลังจากนั้นได้มีการแสดงชุดรากไทย จากคณะลานนานาฏศิลป์ฯ ดนตรีไทยบรรเลง การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทีม ได้แก่ ทีมที่ 1 ร้านเลิฟทูอีท ทีมที่ 2 วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ทีมที่ 3 ร้านโนรีไทยออนเบเวอรี่ ทีมที่ 4 คุณวิริยา พวงพาราม ทีมที่ 5 คุณทองสุข หอมทรัพย์

โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ 5 ท่าน ประกอบด้วย คุณสินีนารถ กลิ่นมาลัย จากร้านราชาส้มตำ คุณรุจิราภา พัฒฑนะ จากร้านแม่ติ่งขนมครก คุณธนพร พฤกษ์วสุพล จากร้านเมษา คุณวราภรณ์ เตียประสิทธิ์ อดีตนายกสมาคมอีสานฯ และคุณวนิดา ศรีวรมย์ จากร้านไทยนคร ซึ่งเกณฑ์ในการให้คะแนนแบ่งเป็น คะแนนจากลีลาการตำ รสชาติส้มตำ ความสวยงาม ความสะอาด การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน และการนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยผลการตัดสิน ผู้ชนะเลิศได้แก่ ทีมจากวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ รองอันดับ 1 ทีมจากร้านเลิฟทูอีท และรองอันดับ 2 ได้แก่ทีมจากร้านโนรีไทยออนเบเวอรี่