ประมวลภาพ5 ธันวามหาราช, Beverly Hills

ภาพงานวันชาติและงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2556 ระหว่างเวลา 18.30 น. – 21.30 น. ณ Beverly Hills Country Club จัดโดย สถานกงสุลใญ่ ณ.นคร Los Angeles และ ทีมประเทศไทย