ประมวลภาพภาพบรรยากาศ พิธีทำบุญ 100 วัน และ ลอยอังคาร

คุณแม่มัณฑนา เป้าทอง

มารดา ของคุณ สัมมาวดี บุบผา ประธานหอการค้าอเมริกา-ไทย San Diego

คุณยายผู้โอบอ้อมอารีต่อพระสงฆ์ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้

และวัดต่างๆ รวมทั้งชาวไทยใน San Diego

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563

*******************

๏ นำอัฏฐิท่านผู้..............มีคุณ

น้อมส่งสู่อู่บุณณ์..............น่านน้ำ

คุณยายท่านเกื้อหนุน......วัดเนิ่น นานมา

แม้จากคุณหากล้ำ..........แต่นี้จงอยู่เย็น...๚ะ๛

ครอบครัวร่ำไห้ส่ง “ น้ำตา” ครั้งสุดท้าย ลอยอังคารที่ทะเล California coast

************************

(เครดิต:ภาพ/ข่าว : ดอน เจริญสุดใจ)