ประมวลภาพภาพบรรยากาศงาน Thai Night at American Film Market 2019

ภาพบรรยากาศงาน Thai Night at American Film Market 2019 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ Colonnade Ballroom โรงแรม Hotel Casa Del Mar เมืองซานตามอนิก้า รัฐแคลิฟอร์เนีย จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย และมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาเป็นองค์ประธานในงาน…(เครดิตภาพ/ข่าว:วลัยพรรณ เกษทอง)