ประมวลภาพน้ำใจชาวไทยในแอล.เอ. ร่วมบริจาคเงินให้กับ 2 โรงเรียนยากจนภาคอีสานในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 พี่น้องชาวไทยในแอล.เอ. ร่วมบริจาคเงิน 650,000 บาท โดยแบ่งให้กับ โรงเรียนบ้านหนองสิม ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ และชั้นวางหนังสือให้กับทางโรงเรียน เป็นเงิน 620,000 บาท โดยมีตัวแทนผู้ส่งมอบคือ "วิลลี่" วัฒนวงค์ รัตนวงษ์คีรี "ตุ่ม" ยุรวัธน์ ธุวะนุติ และ วิน ช่วยงาน ทั้งนี้คณะผู้ไปร่วมงานได้บริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารห้องสมุด 15,000 บาท อีกด้วย และได้มอบทุนการศึกษาอีก 30,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านวังจาน อ.วาปีปทุม จ.สารคาม

ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยใจดี ที่ได้ให้โอกาสกับโรงเรียนยากจนทั้งสองแห่งนี้