ประมวลภาพงานฉลองคริสต์มาส
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2557

ผอ.นงเยาว์ วรานนท์ แห่งศูนย์พัฒนาสุขภาพชุมชน และทีมงานจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ฉลองคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ พร้อมถือโอกาสจัดเลี้ยงส่ง กงสุลนรดี ตันตระมงคล ที่ครบวาระปฏิบัติราชการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556

และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางศูนย์ฯ มาโดยตลอดในโอกาสนี้ด้วย