ประมวลภาพเชอริฟประทับใจการต้อนรับที่แสนอบอุ่นจากชุมชนไทย

ท่านย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือสำนักงานเชอริฟ เพื่อให้สังคมมีความสุข ปลอดภัย และโดยการสะสมความเชื่อมั่น ศรัทธา และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน และเจ้าหน้าที่ตำรวจเชอริฟ

ตำรวจเชอริฟทุกนายของท่าน ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนที่ดูแล โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 4 ปี ก่อนที่จะมีการโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง ทั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่ระดับตำรวจเชอริฟสายตรวจ หัวหน้า(ซาเจ้นซ์) จนถึงรูเทอเน้น ส่วนการจะคัดเลือก แต่งตั้งหัวหน้าสถานีตำรวจเชอริฟ (Captain) ต่อนี้จะต้องได้รับการคัดเลือก ยอมรับจากชุมชนที่พวกเขาดูแลอยู่เท่านั้น เพราะท่านเชอริฟ เป็นตำรวจเชอริฟของประชาชนทุกหมู่เหล่า