ประมวลภาพคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พบสื่อมวลชนที่ลอสแอนเจลิส

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประเทศไทย ศาตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย และ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายธานี ทองภักดี ผู้อำนวยการสำนักการบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ได้พบปะกับสื่อมวลชนไทยในลอสแอนเจลิส ที่ทำเนียบกงสุลใหญ่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เพื่อติดตามการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปแก้ไขต่อไป รวมทั้งชวนเชิญให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว ไปใช้สิทธิลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งส่งที่สถานกงสุลฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562 เพื่อให้ทันนับคะแนนที่เมืองไทยในวันที่ 24 มีนาคม 2562