ประมวลภาพพิธีมุทิตาจิตต่อหลวงพ่อใหญ่พระเทพมงคลวิเทศ

เนื่องในวาระอายุวัฒนะมงคล ครบ 86 ปี ที่อุโบสถวัดไทยลอส แองเจลิส

วันอาทิตย์ที่17 มิถุนายน ที่ผ่านมา