ประมวลภาพบรรยากาศ..การตรวจโควิด-19 จากภูมิคุ้มกันร่างกายหรือ Anti-Body Test ครั้งที่ 11 แบบ Drive Thru

จัดโดย สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้, Elite Care Medical Group, Primerica Life Insurance company, ชมรมส่งเสริมความสุขฯ และ มูลนิธิธารน้ำใจ

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020 ที่โบสถ์ Hollywood Adventist Church

เลขที่ 1711 N Van Ness Ave , Los Angeles CA 90028 เวลา 8.30 - 11.30 น.

(เครดิตภาพ/ข่าว : อ.เชน : “มุก” ญาดามณีรัตน์ )