ประมวลภาพพิธีฌาปนกิจ ชัยยะ ชัยสมบูรณ์(เล็ก) คู่ชีวิตของ พัชรีวรรณ ชัยสมบูรณ์(Patsy)

เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่สุสาน Hollywood Forever

โดยมีพี่ๆ เพื่อนๆ จากชมรมอนุรักษ์มรดกไทย,โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่, Thai Outreach Hollywood Church รวมทั้ง Mr. Tyler Cassity เจ้าของ Hollywood Forever Cemetery และทีมงาน ได้มาร่วมพิธีอย่างพร้อมหน้า