ประมวลภาพประมวลภาพ สถาบันอาหารจับมือกับ คุณหรีด แนะนำการปรุงอาหารที่แอล.เอ.
Phoenix เช้าวันที่ 26 เมษายน 2556