ประมวลภาพบรรยากาศ “งานน้ำใจไทยใน USA.

เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 ที่สถานี NAT TV NAT TV. โดยมีชมรมฯ,สมาคมฯ,องค์กร ต่างๆ รวมทั้งชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิส ร่วมใจจัด “งานน้ำใจไทยใน USA.” ระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสาน นำโดย สมชาย ไทยทัน, รังสิต คงจันทร์, รสสุคนธ์ วรศรี และ บัญญัติ นพคุณ (ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ NAT. TV. ) รวมยอดเงินบริจาค ณ วันที่ 25 กันยายน 2562 $17,414

นอกจากบริจาคเงินผ่านมายังสถานี NAT TV. แล้วยังสามารถเดินทางไปบริจาคตามวัดต่างๆ อาทิเช่น วัดไทยลอสแองเจลิส,วัดป่าธรรมชาติ,วัดสุทธาวาสและวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ. มีกำหนดรวบรวมไปมอบที่สถานกงสุลใหญ่ก่อน วันที่ 6 ตุลาคม 2562 โดยจะนำไปรวมกับยอดเงินของวัดต่างๆ รายได้ทั้งหมดมอบผ่านสถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส เพื่อให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการมอบให้กับหน่วยงานที่ช่วยเหลือประสบอุทกภัยที่ประเทศไทยต่อไป (เครดิตภาพ/ข่าว: ดอน เจริญสุดใจ)