ประมวลภาพวันเฉลิมพระชนมพรรษา วัดไทยลอส แองเจลิส

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรชัยมงคลและประกอบพิธีทางศาสนา ๓ ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดไทยลอสแองเจลิสสรุปได้ดังนี้

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๗ รูปออกรับบิณฑบาตร นำโดยพระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา ร่วมกันใส่บาตรบำเพ็ญกุศล

พิธีสงฆ์ พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส เจริญพระพุทธมนต์และสวดถวายพระพรชัยมงคลคาถาพร้อมด้วยพระสงฆ์รวม ๑๐ รูป กงสุลใหญ่ฯ หัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ ประเคนเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา จากนั้นจึงเริ่ม พิธีถวายพระพรชัยมงคล กงสุลใหญ่ฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคลด้านหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล จำนวนกว่า ๑๒๐ คน

พิธีทางศาสนาคริสต์ นายเสกสรร ทะนันตา ผู้นำสวดอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้โปรดประทานพรและถวายพระพรชัยมงคล นายสมศักดิ์ พูลเพิ่ม เป็นผู้แทนคริสจักรกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีผู้แทนศาสนาคริสต์เข้าร่วมประกอบพิธีจำนวน ๒๐ คน

พิธีทางศาสนาอิสลาม อิหม่ามพโยม พยะกุล เป็นผู้กล่าวดุอาขอพรและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีผู้แทนศาสนาอิสลามเข้าร่วมประกอบพิธีจำนวน ๒๐ คน

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนา ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งหมด ถวายความเคารพและร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อเสร็จพิธีแล้ว ชุมชนไทยผู้เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งหมดได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน