ประมวลภาพประมวลภาพ 16 มกราคม 2564

Elite Care Medical Group

เปิดบริการตรวจ Covid 19 และ flu Shot ฟรี

ในวันจันทร์,พุธ,พฤหัสบดี,ศุกร์ เวลา 10.00 am ถึง 2.00 pm

รวมทั้งทำ fit to fly เพื่อเดินทางต่างประเทศด้วย กรุณาโทรนัดหมายได้ที่ 714-3793088

ที่อยู่ : 25 S.Raymond Ave # 115 Alhambra CA 91801

*************************

บรรยากาศ การตรวจ Covid 19 และ flu Shot

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2021

โดย Elite Care Medical Group

สถานที่ 25 S.Raymond Ave # 115 Alhambra CA 91801