ประมวลภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี อดิษะ

พิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ปราณี อดิษะ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ เจ้าภาพโดย ครอบครัวอดิษะ นำโดยคุณมัณฑนา อดิษะ พี่ๆ น้องๆ ลูกๆ หลานๆ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ แสดงธรรมกถาโดย พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. 9 ด้วยคุณความดีที่ท่านทำฝากไว้ในพระศาสนาย่อมเป็นอนุสรณ์ให้เราทั้งหลายถือเป็นทิฏฐานุคติดำเนินตามแนวทางที่ท่านฝากไว้ ขอผลกุศลที่ท่านบำเพ็ญไว้ดีแล้วนี้จงส่งผลนำดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติภพ ด้วยเทอญ...เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561...บันทึกภาพโดย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ