ประมวลภาพบรรยากาศการตรวจโควิด 19 Antibody Testing ครั้งที่ 8 Drive Thru

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ วัดสุทธาวาส 3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509-3495

จัดโดย สมาคมไทยแแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับ Elite care Medical Group

มูลนิธิธารน้ำใจ, ชมรมส่งเสริมความสุข และ คุณชาลี ชัยศักดิ์เลิศ แห่ง Primerica

(เครดิตภาพ/ข่าว : อ.เชน : “มุก” ญาดามณีรัตน์ )