ประมวลภาพพิธีทำบุญตักตักบาตรถวายพระราชกุศลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 – 14.30 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้จัดพิธีทำบุญตักตักบาตรถวายพระราชกุศล และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา บริเวณไทยทาวน์ ถนนฮอลลีวูด นครลอสแอนเจลิส โดยมีชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกว่า 300 คน

พิธีทำบุญตักบาตรมีขึ้นในเวลา 08.30 – 09.45 น. โดยนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นในเวลา 10.00 น. กงสุลใหญ่ฯ กล่าวเปิดงานกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดไทยทาวน์ โดยมีหัวหน้าทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ชุมชนไทย ผู้แทนสมาคมไทยต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมทำหน้าที่จิตอาสา นอกจากเพื่อถวายพระราชกุศลแล้ว กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อพัฒนาไทยทาวน์ซึ่งถือเป็นหน้าตาของชุมชนไทยที่ทำกันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมทำความสะอาดในไทยทาวน์ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ถนนบริเวณไทยทาวน์สะอาด สวยงามมากยิ่งขึ้น และได้รับการชื่นชมจากผู้ประกอบการ รวมถึงผู้อาศัยอยู่ในไทยทาวน์ด้วย


พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายสัตย์เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส

โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ คู่สมรส เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น นายกสมาคมชมรมต่าง ๆ และพสกนิกรชาวไทยในนครลอสแอนเจลิสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 250 คน

ในพิธี กงสุลใหญ่ฯ ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล และนำข้าราชการกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะที่นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ได้เป็นผู้แทนนำประชาชนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นพลังของแผ่นดิน

จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียง โดยในโอกาสเดียวกันนี้พสกนิกรที่เข้าร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามที่สถานกงสุลใหญ่จัดไว้ให้ประชาชนด้วย